Program pozamerytoryczny

23 września 2022 roku (piątek)
w godzinach 20.30–22.30

Kolacja z muzyką na żywo (DJ) dla uczestników

Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.
Wydarzenie niefinansowane ze środków firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska; nie jest częścią programu naukowego.
Finansowane w całości ze środków własnych Organizatora

Copyrights © 2022 Via Medica