Opłaty

  OPŁATY ZA UDZIAŁ STACJONARNY
 

Do 31 sierpnia 2022 roku

Od 1 września 2022 roku

Płatność na miejscu
(podczas Zjazdu)

Członek SCOP (z opłaconą składką członkowską)

300 zł 500 zł 850 zł

Lekarz rezydent — członek SCOP (z opłaconą składką członkowską)

150 zł 250 zł 800 zł
Osoba niebędąca członkiem SCOP 700 zł 900 zł 1100 zł
Kurs edukacyjny dla osób z opłaconym uczestnictwem w Zjeździe* 0 zł 0 zł 0 zł
Kurs edukacyjny bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe*
(W miarę dostępnych miejsc; pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w Zjeździe)
100 zł 100 zł 100 zł

 

*OPŁATY ZA KURSY EDUKACYJNE — INFORMACJE

 1. Kursy podzielone są na 4 bloki tematyczne.
 2. Każdy z bloków odbywa się na osobnej sali i trwa 60 minut.
 3. Opłata w wysokości 100 zł to opłata za jeden kurs trwający godzinę — dotyczy osób bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe. Dla osób z opłaconym uczestnictwem w Zjeździe kursy są darmowe.
 4. Uczestnik może brać udział maksymalnie w czterech wybranych przez siebie kursach — po jednym w ramach każdego z bloków. Oznacza to, że uczestnik nie przemieszcza się pomiędzy kursami w ramach jednego bloku ponieważ odbywają się one równolegle, a opłata mnoży się przez ilość wybranych kursów.
 5. W zależności od ilości wybranych kursów (od 1 do 4) prosimy o wybór odpowiedniego produktu systemie rejestracyjnym. W ramach bezpłatnego uczestnictwa prosimy wybrać produkt z opłatą 0 zł odpowiadający liczbie wybranych kursów.
 6. Rezerwację uczestnictwa w konkretnych kursach prosimy zgłaszać do nas drogą mailową na adres e-mail: zjazdscop@viamedica.pl. W przypadku braku mailowego zgłoszenia wybranych tematów kursów nie gwarantujemy dostępności miejsca na sali.
 7. Za udział w kursie uczestnik może otrzymać elektroniczny certyfikat. Certyfikat nie uprawnia do przyznania punktów edukacyjnych, a jedynie do potwierdzenia odbycia danego kursu. Prośby o wygenerowanie takiego certyfikatu prosimy przesyłać po wydarzeniu na adres e-mail: zjazdscop@viamedica.pl


OPŁATA ZA UDZIAŁ STACJONARNY W ZJEŹDZIE OBEJMUJE:

 • udział w sesjach naukowych oraz firmowych
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
 • materiały zjazdowe
 • udział w uroczystości otwarcia zjazdu
 • udział w maksymalnie czterech wybranych przez siebie kursach  
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa
 • miesięczny dostęp do platformy zjazdowej (wybranych nagrań wykładów)
 • lunch i przerwy kawowe
Copyrights © 2023 Via Medica