Kursy

Oplata za kurs edukacyjny wynosi*:
0 zł — w przypadku wykupionego uczestnictwa w całym Zjeździe
100 zł — bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe
*W miarę dostępnych miejsc; pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w Zjeździe

Opłaty za kursy edukacyjne — dodatkowe informacje

  • Kursy podzielone są na 4 bloki tematyczne.
  • Każdy z bloków odbywa się na osobnej sali i trwa 60 minut.
  • Opłata w wysokości 100 zł to opłata za jeden kurs trwający godzinę — dotyczy osób bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe. Dla osób z opłaconym uczestnictwem w Zjeździe kursy są darmowe.
  • Uczestnik może brać udział maksymalnie w czterech wybranych przez siebie kursach — po jednym w ramach każdego z bloków. Oznacza to, że uczestnik nie przemieszcza się pomiędzy kursami w ramach jednego bloku ponieważ odbywają się one równolegle, a opłata mnoży się przez liczbę wybranych kursów.
  • W zależności od ilości wybranych kursów (od 1 do 4) prosimy o wybór odpowiedniego produktu w systemie rejestracyjnym. W ramach bezpłatnego uczestnictwa prosimy wybrać produkt z opłatą 0 zł odpowiadający ilościom wybranych kursów.
  • Rezerwację uczestnictwa w konkretnych kursach prosimy zgłaszać do nas drogą mailową na adres e-mail: zjazdscop@viamedica.pl. W przypadku braku mailowego zgłoszenia wybranych tematów kursów nie gwarantujemy dostępności miejsca na sali.
  • Za udział w kursie uczestnik może otrzymać elektroniczny certyfikat. Certyfikat nie uprawnia do przyznania punktów edukacyjnych, a jedynie do potwierdzenia odbycia danego kursu. Prośby o wygenerowanie takiego certyfikatu prosimy przesyłać po wydarzeniu na adres e-mail: zjazdscop@viamedica.pl

 

Piątek, 23 września 2022 roku

  SALA S SALA R SALA T SALA U
  8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30

I BLOK

8.30–9.30

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu łzowego u osób dorosłych

Techniki rekonstrukcji przedniego odcinka oka

Laserowa chirurgia refrakcyjna

Praktyczne aspekty chirurgii jaskry —  wskazania, techniki, opieka pooperacyjna

dr n. med.
Rafał Nowak


dr n. med.
Izabela Nowak-Gospodarowicz


lek.
Aleksandra Kicińska

lek.
Michał Kinasz

prof. dr hab. n. med.
Marek Rękas

dr n. med.
Karolina Krix-Jachym

lek.
Natalia Błagun

prof WIM, dr hab. n. med.
Joanna Wierzbowska

lek.
Maciej Juda

mgr
Maciej Bedliński

dr n. med.
Katarzyna Lewczuk

 

dr n. med.

Joanna Jabłońska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

9.30–9.45

Przerwa na kawę
  SALA S SALA R SALA T SALA U
  9.45–10.45 9.45–10.45 9.45–10.45 9.45–10.45

II BLOK

9.45–10.45

Plastyka powiek górnych i dolnych

Chirurgiczne zaopatrywanie urazów gałki ocznej

Chirurgia miniinwazyjna jaskry: technika wszczepienia iStentu

Mikroskopia konfokalna

dr n. med.
Izabela Nowak-Gospodarowicz


lek.

Aleksandra Kicińska

 

lek.

Michał Kinasz

prof. dr hab. n. med.
Katarzyna Nowomiejska

dr hab. n. med.
Tomasz Chorągiewicz

prof. dr hab. n. med.
Robert Rejdak

dr hab. n. med.
Joanna Konopińska

dr n. med.
Joanna Kokot

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Klinika Okulistyki Ogólnej, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

10.45–11.00

Przerwa na kawę

  SALA S SALA R SALA T SALA U
  11.00–12.00 11.00–12.00 11.00–12.00 11.00–12.00

III BLOK

11.00–12.00

Cross-linking — wskazania typowe i nietypowe

Soczewki toryczne — wybór, kalkulacja, implantacja

Wskazania i prowadzenie pacjenta z keratoprotezą

Różnicowanie zmian rozrostowych tęczówki — gonioskopia czy UBM?

dr n. med.
Ewa Wróblewska-Czajka

dr n. med.
Karolina Krix-Jachym

 

prof. dr hab. n. med.
Marek Rękas

dr hab. n. med.
Dariusz Dobrowolski

dr hab. n. med.
Iwona Rospond-Kubiak

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice
 

Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

12.00–12.15

Przerwa na kawę

  SALA S SALA R SALA T SALA U
  12.15–13.15 12.15–13.15 12.15–13.15 12.15–13.15

IV BLOK

12.15–13.15

Soczewki premium po chirurgii refrakcyjnej rogówki

Współczesne standardy w chirurgii warstwowej rogówki

Praktycznie o laserowej korekcji wad wzroku. Problemy podczas kwalifikacji, rodzaje zabiegów i ich ograniczenia oraz postępowanie w przypadku powikłań

Onkologia okulistyczna w pigułce — różnicowanie zmian rozrostowych w odcinku tylnym

lek.
Andrzej Dmitriew

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

lek.
Joanna Wojtyła

dr hab. n. med.
Iwona Rospond-Kubiak

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

reOptis/Szpital św. Wojciecha, Poznań

I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Medyczne Mavit Grupa Luxmed

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

13.15–14.10

Przerwa na kawę

 

Copyrights © 2023 Via Medica