Program ramowy

Piątek, 24.09.2021

14:30–14:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

14:45–16:15 Sesja I: Trudne pytania, część 1. — przedni odcinek

16:15–16:30 Przerwa

16.30-–18:00 Sesja II: Trudne pytania, część 2. — tylny odcinek

18.00–18.30 Przerwa

18:30–20:00 Sesja III: Trudne pytania, część 3. — chirurgia dróg łzowych

 

Sobota, 25.09.2021

9:00–10:30 Sesja IV: Okuloplastyka

10:30–10:40 Przerwa

10:40–12:10 Sesja V: Kameleon diagnostyczny

12:10–12:20 Przerwa

12:20–13:50 Sesja VI: Wideochirurgia

13:50–15:00 Przerwa

15:00–16:30 Sesja VII: Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich — dyskusja o teraźniejszości i przyszłości organizacji okulistyki w Polsce

16:30–16:40 Przerwa

16:40–18:10 Sesja VIII: Festiwal polskich programów lekowych

18:10–18:20 Zakończenie konferencji

 

Copyrights © 2022 Via Medica