Opłaty

Udział z Zjeździe jest bezpłatny.

Opłata za kurs z listy dostępnych podczas Zjazdu wynosi 100 zł. Członkowie SCOP z opłaconą składką członkowską mają możliwość darmowego uczestnictwa w przeprowadzanych kursach.

Copyrights © 2022 Via Medica